Kolvaan Kalan toimintaperiaatteet

 Toiminta-ajatus

Kolvaan Kala tarjoaa asiakkailleen herkullisia ja terveellisiä makuelämyksiä. Käytetyt raaka-aineet ovat tuoreita sekä korkealaatuisia ja tuoteturvallisuus syntyy toimivan omavalvontajärjestelmän kautta. Kiinteä vuorovaikutus asiakkaiden kanssa mahdollistaa oikeat tuotteet valikoimissa nyt ja tulevaisuudessa.

Kolvaan Kalan tuotteita on tarjolla suoraan kuluttajille sekä Säkylän Kalasataman myymälässä että kauppojen myyntitiskeissä. Asiakkaita palvellaan myös suorilla toimituksilla (yksityisasiakkaat, yritysasiakkaat, ravintolat ja suurkeittiöt).

 Laatu

Kolvaan Kalalla on käytössä viranomaisten hyväksymä omavalvonta- ja HACCP–järjestelmä. Tilat, rakenteet ja laitteet on suunniteltu niin, että ne mahdollistavat hygieniset työtavat ja ovat helposti puhdistettavissa.

Kolvaan Kala käyttää vain tuoreita ja laadukkaita raaka-aineita tuotannossaan. Jokainen saapuva erä tarkastetaan ennen vastaanottoa tuotantotiloihin ja jokaisen erän lämpötila mitataan ja kirjataan. Raaka-aineet, jotka tulevat Pyhäjärven ulkopuolelta, hankitaan vain luotettavilta ja viranomaisvaatimukset täyttäviltä toimittajilta.

Jokainen savustuserä tarkistetaan aistinvaraisesti sekä ennen että jälkeen savustusprosessin. Maun ja kypsyyden lisäksi tarkistetaan aistinvaraisesti myös ulkonäkö ja väri, sillä asiakkaille halutaan tarjota vain parasta. Makuelämystä täydennetään esteettisellä mielihyvällä.

Kolvaan Kalan uudenaikainen ja räätälöity savustusprosessi on ainutlaatuista huipputasoa tämän kokoluokan kalayrityksissä Suomessa. Mikroprosessori ohjatun uunin avulla varmistetaan, että kuumennusajat ja lämpötilat ovat jatkuvasti oikeat. Näin varmistetaan kuluttajien turvallisuus, tuotteiden tasainen laatu ja lainsäädännön vaatimusten toteutuminen. Perinteisillä puulämmitteisillä savustusuuneilla näitä kaikkia vaatimuksia ei enää nykypäivänä pysty täyttämään kovin helposti.

”Tuoreus ja laatu yhdistettynä Kolvaan Kalan osaamiseen luo asiakkaille ainutkertaisia makuelämyksiä ja mielihyvää!” 

 Toimitusketju

Kolvaan Kalalla on käytössään viranomaisten hyväksymä kylmäkuljetusauto. Tuoreet kalat vastaanotetaan yritykseen aina jäitettyinä. Pakatuille kaloille ja kalatuotteille on oma kylmävarasto, josta tuotteet lähtevät aina kylmäkuljetuksena asiakkaille. Yrityksen omavalvontajärjestelmän mukaisesti tuote-erät pystytään jäljittämään aina raaka-aine-erään asti.

Erikoistilaukset ja pienemmät toimituserät voidaan lähettää asiakkaille myös ulkopuolisen kuljetusliikkeen kautta. Tällöin varmistetaan aina, että käytettävä kuljetuskalusto täyttää kylmäkuljetuksen vaatimukset.